Có thể làm xét nghiệm di dân Mỹ tại ADNVIETNAM?

Tôi nhận được yêu cầu xét nghiệm ADN (DNA testing request) của Cục di trú Liên bang Mỹ (USCIS) (hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam), tôi có thể thực hiện tại công ty ADNVIETNAM không?

Theo hướng dẫn của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, việc xét nghiệm phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm di truyền học ở Hoa Kỳ đã được Hiệp Hội Các Ngân Hàng Máu Hoa Kỳ (American Association of Blood Banks – AABB) phê chuẩn.

ADNVIETNAM là nhà phân phối chính thức dịch vụ xét nghiệm ADN của Universal Forensics Corporation (Mỹ) tại Việt Nam. Phòng Lab của chúng tôi đã được Hiệp hội các ngân hàng máu Hoa Kỳ công nhận (AABB Acreditation). Do đó, kết quả xét nghiệm theo quy trình phục vụ mục đích di dân sẽ được USCIS và Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp nhận.

Ngày cập nhật: 10/09/2023 bởi ADNVIETNAM